Année scolaire 2014 / 2015

A la rentrée scolaire de septembre 2014, l'école La "Jolie Colombe" accueille un effectif de 132 élèves.


Maternelle petite section 1

1 - MIRANA-PRISCA-VALISOA-FANANTENANA-JEADIANNE-MBOLATIANA-ABIGAEL-NOMENTSOA-AINA

2 - STEPHANE –MAMPITA-FEHIZORO-TIAVINA-VONISOA-VONIALA-DINASOA-HAINGOTIANA

Maîtresse TAHIANA

Maternelle petite section 2

1 - TOJO-ANDOLALAINA-PATRICK-JESSICA-AMIZOU-TSILAVINA

2 - SARAH-VALERIE-ANGELO-AINA-OLIVIA

Maîtresse TAHIANA


Maternelle moyenne section 1

1 - HERNESTINE-EROS-DIAMONDRA-ROVATINA-RAVAKA-MANDA-FINIAVANA

2 - VAHATRA-LAHATRA-AINA-MICHAELLA-MYANAH

Maîtresse : CLAUDIA

Maternelle moyenne section 2

FANDRESENA-MAMINIAINA-NY ARO-MITIA-MIRANA

Maîtresse : CLAUDIA


Maternelle grande section 1

1-  MANJAKA-TIAVINA-FENOHASINA-NELLA-TSIRESY-SERGIO-TITIAVANA-VANELLA

2 - TIAVINA-MIRANTSOA-AGAPE-FELICIA-FANOMEZANTSOA-

Maîtresse CLAUDIA

 

Maternelle grande section 2

 HRENIAINA-NAOMY-TANTELY-ANDRY

Maîtresse : CLAUDIA


CP - 1

JEREMIE-KAEL-FANIRINIAINA-JASPY-LYASH-NYANJARA-ROVASOA-FIFALINA-MAMINIAINA-ZAELA

Maîtresse : EVAH

CE2 - 1

 MIHAJA-SITRAKA-FANDRESENA-SAROBIDY-TSILAVINA-JENNY-FINARITRA-TITIA-LIANTSOA

Maîtresse ANGELINE

CM1 - 1

1 - CEDRIC-JESSICA-SAROBIDY-FANANTENANA-OLIVA

2 - JESE-SETRA-MENDRIKA-PATRICI

Maîtresse : ROJO

CM2

1 - FANOMEZANTSOA-NYANJARA-FABIOLLAND-ROSALINDA-SANDRA-TOKY-MAHAVONJY-FIHATIANA

2 - NASANDRATRA-SARIAKA-SAROBIDY

3 - CHRISTIANAH ET HERITINA

Maîtresse : ROJO

CP - 2

TENDRY-NYRAJO-TOLOSOA-MAMPITA-LOVASOA

Maîtresse : EVAH

CE2 - 2

ONITINA-SITRAKA-HERITINA

Maîtresse : ROJO

CM1 - 2

ONITINA-SITRAKA-HERITINA

Maîtresse : ROJO 

Elèves diplômés le 19 juillet 2014

Elèves qui ont eu leur diplôme CEPE et 6ème

Résultats cent pour cent :

CARINA-ROVA-LAINGO-ROVA-AVOTRA-SAROBIDY-ANNITA